Gratis mensskydd på bensinstationer
Västerås Tidning -
Företaget RedLocker har inlett ett samarbete med Preem och ska nu utrusta samtliga stationsbutiker i Västerås med automater för gratis mensskydd.  Läs hela artikeln här.

Leave a comment

All comments are moderated before being published