Intäkter hos RedLocker - fria mensskydd
Dagens Industri -

Redlocker startade som ett UF-företag och syntes i tv i Draknästet. I år ska omsättningen för deras mensskyddsautomater gå från 4 till 20 miljoner kronor.

”Vi går nu in i en aggressiv tillväxtfas”, säger medgrundaren Liza Eriksson. Läs hela artikeln här

Leave a comment

All comments are moderated before being published