Här får alla gratis mensskydd
P4 Värmland & Arvika kommun -
Nu har alla skolelever i Arvika tillgång till gratis mensskydd.
Ett 20-tal röda automater kommer nu att finnas i kommunens gymnasie, högstadie och mellanstadieskolor. Lyssna här eller läs artikeln här.

Leave a comment

All comments are moderated before being published