Tjej som tar ut ett mensskydd
T-emballage -
Nu tar vi ytterligare steg mot ökad inkludering på T-Emballage genom att installera automater med gratis mensskydd för anställda. Läs hela artikeln här.

Leave a comment

All comments are moderated before being published