Cancerfonden inför gratis mensskydd
Cancerfonden

Tack vare RedLocker erbjuder nu Cancerfonden gratis mensskydd till sina anställda. Något vi anser vara en viktig jämställdhets- och arbetsmiljöfråga. Tillsammans med RedLocker sprider vi även kunskap om framförallt livmoderhalscancer och vikten av att gå på sina cellprovtagningar. Se mer om vårt projekt i filmen.

Leave a comment

All comments are moderated before being published