Gratis mensskydd på bensintationer
Dagens Industri

Preem har inlett ett samarbete med RedLocker om att utrusta samtliga stationsbutiker med automater för gratis mensskydd. Det är det första samarbetet i sitt slag, där kunder över hela landet får tillgång till gratis mensskydd. Läs hela artikeln här

Leave a comment

All comments are moderated before being published