Gratis mensskydd på jobbet!

Har du tillgång till fria mensskydd på din arbetsplats? 

Vi vill att alla ska känna sig lika bekväma på arbetsplatsen och aldrig behöva avbryta en dag för att tillgängligheten till mensskydd inte finns. 

Mens är helt naturligt och mensskydd är ett basalt behov och inte en lyx. Därför tycker vi att alla borde ha tillgång till fria mensskydd i sin vardag. 

Hur kan du få fria mensskydd på din arbetsplats? 

  • Först kan det vara bra att ta kontakt med någon som sköter personalfrågor på din arbetsplats. Berätta varför er arbetsplats behöver mensskydd och vad det skulle innebära för dig och andra menstruerande. 
  • Kontakta oss. Det går jättebra att du själv bokar in ett möte med oss så förklarar vi hur processen går till som du sedan kan föra vidare till din beslutsfattare. Eller så kontaktar du oss så kan vi boka in ett möte med ditt företag! 

Efter det har vi kommit en bra bit på vägen och förhoppningsvis har ditt jobb en RedLocker automat inom kort! 

Leave a comment

All comments are moderated before being published