Hur får man gratis mensskydd?

Gratis mensskydd är en rättighet som grundar sig i ett basalt behov för alla menstruerande. Bristen och okunskapen om rätten till fria mensskydd leder till att människor runt om i världen avbryter sin vardag. Med RedLockers distrubtionslösningar skapar vi förändring mot ett jämställt samhälle där fria bindor och tamponger blir en självklarhet.

Om oss

För fem år sedan grundade vi RedLocker som ett fiktivt skolprojekt på Nacka Gymnasium. Vi var 19 år gamla när vi tog fram lösningen för fria mensskydd som vi själva önskade fanns när vi gick i skolan.

Våra lösningar förebygger ett vardagsproblem som berör hälften av jordens befolkning — att personer ska slippa skapa provisoriska bindor av toalettpapper, göra avbrott för att söka upp närmsta affärer eller behöva gå hem på grund utav mens. Att erbjuda mensskydd är en rättighet och inte ett mervärde. Det är en milstolpe för en jämställd och jämlik värld. Mensskydd är precis som toalettpapper ett basalt behov, men skam och tabu har gjort att vi inte sett det tidigare.

Vårt arbete grundar sig i modiga människor som gör sina röster hörda och verksamheter som implementerar vår lösning. Var med i vårt förändringsarbete!